Hướng dẫn giải bài 3.22 trang 114 sách bài tập hình học 12

Rate this post

Bài 3.22 trang 114 sách bài tập hình học 12

Xác định các giá trị của A, B để hai mặt phẳng sau đây song song với nhau:

(α) : Ax – y + 3z + 2 = 0

(β): 2x + By + 6z + 7 = 0

Hướng dẫn giải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top