Hướng dẫn giải bài 3.1 trang 163 sách bài tập giải tích 12

Ngày 08/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 3.1 trang 163 sách bài tập giải tích 12 Kiểm tra xem nguyên hàm nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại trong mỗi cặp hàm số sau: Hướng dẫn giải

Rate this post

Bài 3.1 trang 163 sách bài tập giải tích 12

Kiểm tra xem nguyên hàm nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại trong mỗi cặp hàm số sau:

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm