Hướng dẫn giải bài 26 – Toán có lời văn lớp 2

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 26: Tóm tắt: Có : 26 lít Rót ra : 12 lít Còn lại : … lít? Bài giải Số lít dầu còn lại trong thùng là: 26 – 12 = 14 (lít) Đáp số : 14 lít dầu Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 26:

Tóm tắt:

Có : 26 lít

Rót ra : 12 lít

Còn lại : … lít?

Bài giải

Số lít dầu còn lại trong thùng là:

26 – 12 = 14 (lít)

Đáp số : 14 lít dầu

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm