Hướng dẫn giải bài 21 – Toán đố lớp 2

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 21: Người bán hàng đã đưa cho mẹ đủ bút chì màu đỏ, vì chỉ đưa có 10 bút chì màu xanh. Vậy người bán hàng còn phải đưa thêm cho mẹ số bút chì màu xanh là: 15 – 10 = 5 (bút chì xanh) Đáp số: 5 bút chì xanh. Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 21:

Người bán hàng đã đưa cho mẹ đủ bút chì màu đỏ, vì chỉ đưa có 10 bút chì màu xanh.

Vậy người bán hàng còn phải đưa thêm cho mẹ số bút chì màu xanh là:

15 – 10 = 5 (bút chì xanh)

Đáp số: 5 bút chì xanh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm