Hướng dẫn giải bài 2 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Ngày 17/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 2 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12 Số nào trong các số sau là số thuần ảo? Hướng dẫn giải Chọn phương án C. Ta có: Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 2 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Số nào trong các số sau là số thuần ảo?

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm