Hướng dẫn giải bài 2.86 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Ngày 12/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 2.86 trang 135 sách bài tập giải tích 12 A. 2 B. 1 C. 0 D. Vô số Hướng dẫn giải Đáp án B.

Rate this post

Bài 2.86 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. 2

B. 1

C. 0

D. Vô số

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Có thể bạn quan tâm