Hướng dẫn giải bài 2.85 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Ngày 18/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 2.85 trang 135 sách bài tập giải tích 12 A. {1} B. {2} C. {1; 2} D. {-1; 2} Hướng dẫn giải Đáp án B.

Rate this post

Bài 2.85 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. {1}

B. {2}

C. {1; 2}

D. {-1; 2}

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Có thể bạn quan tâm