Hướng dẫn giải bài 2.81 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Rate this post

Bài 2.81 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Cho hàm số y = lnx /x. Chọn khẳng định đúng:

A. Hàm số có một cực tiểu

B. Hàm số có một cực đại

C. Hàm số không có cực trị

D. Hàm số có một cực đại và một cực tiểu.

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Tính đạo hàm và lập bảng biến thiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top