Hướng dẫn giải bài 2.6 trang 50 sách bài tập hình học 12

Rate this post

Bài 2.6 trang 50 sách bài tập hình học 12

Cho khối nón có bán kính đáy r = 12 cm và có góc ở đỉnh là α=1200. Hãy tính diện tích của thiết diện đi qua hai đường sinh vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải

(h.2.26)

Theo giả thiết ta có góc ở đỉnh của hình nón là góc ASB=α=1200 . Gọi O là tâm của đường tròn đáy. Ta có: góc ASO=600sin 60 0=OA/SA=r/l với l là độ dài đường sinh của hình nón.

Vậy :

Khi có hai đường sinh vuông góc với nhau ta có tam giác vuông có diện tích là frac{1}{2}l^{2} .Do đó, diện tích của thiết diện là:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top