Hướng dẫn giải bài 2.5 trang 50 sách bài tập hình học 12

Ngày 06/10 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Bài 2.5 trang 50 sách bài tập hình học 12 Chứng minh rằng trong một khối nón tròn xoay, góc ở đỉnh là góc lớn nhất trong số các góc được tạo nên bởi hai đường sinh của khối nón đó. Hướng dẫn giải Xét hai đường sinh SA , SB tùy ý của hình nón. Vẽ đường kính AC của...

Rate this post

Bài 2.5 trang 50 sách bài tập hình học 12

Chứng minh rằng trong một khối nón tròn xoay, góc ở đỉnh là góc lớn nhất trong số các góc được tạo nên bởi hai đường sinh của khối nón đó.

Hướng dẫn giải

Xét hai đường sinh SA , SB tùy ý của hình nón. Vẽ đường kính AC của đường tròn đáy. Ta có góc ASC là góc ở đỉnh của hình nón. Hai tam giác ASC và ASB có hai cặp cạnh bằng nhau vì chúng cùng là đường sinh của hình nón.

Ta có cạnh AC AB nên góc ASC ≥ góc ASB . Đó là điều cần chứng minh.

Có thể bạn quan tâm