Hướng dẫn giải bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Rate this post

Bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải

a) D=(;1)(4;+)

b) D=(1;6)

c) D=(5;3)(3;+)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top