Hướng dẫn giải bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12 Tìm tập xác định của các hàm số sau: Hướng dẫn giải a) D=(−∞;−1)∪(4;+∞) b) D=(−1;6) c) D=(−5;−3)∪(3;+∞)

Rate this post

Bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải

a) D=(;1)(4;+)

b) D=(1;6)

c) D=(5;3)(3;+)

Có thể bạn quan tâm