Hướng dẫn giải bài 2.29 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Rate this post

Bài 2.29 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Sử dụng tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số mũ, hãy so sánh mỗi cặp số sau:

Hướng dẫn giải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top