Hướng dẫn giải bài 15 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Ngày 20/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 15 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12 Giải các phương trình sau trên tập số phức a) (3 + 2i)z – (4 + 7i) = 2 – 5i b) (7 – 3i)z + (2 + 3i) = (5 – 4i)z c) – 2z + 13 = 0 d) − – 6 = 0 Hướng dẫn giải Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 15 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức

a) (3 + 2i)z (4 + 7i) = 2 5i

b) (7 3i)z + (2 + 3i) = (5 4i)z

c) z^{2} 2z + 13 = 0

d) z^{4} z^{2} 6 = 0

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm