Hướng dẫn giải bài 12 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Ngày 26/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 12 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12 Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số Hướng dẫn giải b) Đặt: thì: ; Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 12 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số

Hướng dẫn giải

b) Đặt:

thì:

;

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm