Hướng dẫn giải bài 11 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Ngày 26/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 11 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12 Tính các tích phân sau bằng phương pháp tính tích phân từng phần Hướng dẫn giải a) b) c) d) Đặt: Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 11 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Tính các tích phân sau bằng phương pháp tính tích phân từng phần

Hướng dẫn giải

a)

b)

c)

d) Đặt:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm