Hướng dẫn giải bài 1 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Rate this post

Bài 1 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Tập xác định của hàm số

là:

(A) (,1)(2,+) B) (1,2)

(C) R{1} D) R{1, 2}

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top