Hướng dẫn giải bài 1 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Ngày 08/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 1 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12 Số nào trong các số sau là số thực? Hướng dẫn giải Chọn phương án B. Ta có: Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 1 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Số nào trong các số sau là số thực?

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm