Hướng dẫn giải bài 1 – Phần 1 – Đề số 8 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Ngày 05/10 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Bài 1: Ba bạn An, Bình, Chi cùng nhau đi mua vở. An và Bình mua 18 quyển. Chi mua hơn Bình 4 quyển và Bình mua gấp đôi An. Biết rằng giá tiền một quyển vở là 9000 đồng. Hỏi mỗi bạn mua hết bao nhiêu tiền? Hướng dẫn giải An: 6 x 9000 = 54000 (đồng) Bình: 12 x 9000 = 108000...

Rate this post

Bài 1:

Ba bạn An, Bình, Chi cùng nhau đi mua vở. An và Bình mua 18 quyển. Chi mua hơn Bình 4 quyển và Bình mua gấp đôi An. Biết rằng giá tiền một quyển vở là 9000 đồng. Hỏi mỗi bạn mua hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

An: 6 x 9000 = 54000 (đồng)

Bình: 12 x 9000 = 108000 (đồng)

Chi: 16 x 9000 = 144000 (đồng).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm