Hướng dẫn giải bài 1.96 trang 42 sách bài tập giải tích 12

Ngày 15/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 1.96 trang 44 sách bài tập giải tích 12 Xác định giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm duy nhất. Hướng dẫn giải Đáp án D. Xét hàm số: Nếu m=0: Nếu m≠ 0: Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi cực đại và cực tiểu của hàm số

Rate this post

Bài 1.96 trang 44 sách bài tập giải tích 12

Xác định giá trị của tham số m để phương trình

có nghiệm duy nhất.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Xét hàm số:

Nếu m=0:

Nếu m≠ 0: Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi cực đại và cực tiểu của hàm số

Có thể bạn quan tâm