Hướng dẫn giải bài 1.93 trang 42 sách bài tập giải tích 12

Ngày 16/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 1.93 trang 42 sách bài tập giải tích 12 Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây: Hướng dẫn giải Đáp án C. y =-3 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Rate this post

Bài 1.93 trang 42 sách bài tập giải tích 12

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây:

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

y =-3 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Có thể bạn quan tâm