Hướng dẫn giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập giải tích 12

Ngày 24/12 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Bài 1.9 trang 8 sách bài tập giải tích 12 Khẳng định nào sau đây đúng? A. y = sin3x là hàm số chẵn. D. sinx + 3x -1 nghịch biến trênR. Hướng dẫn giải Chọn C.

Rate this post

Bài 1.9 trang 8 sách bài tập giải tích 12

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. y = sin3x là hàm số chẵn.

D. sinx + 3x -1 nghịch biến trênR.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Có thể bạn quan tâm