Hướng dẫn giải bài 1.47 trang 24 sách bài tập giải tích 12

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 1.47 trang 24 sách bài tập giải tích 12 Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau: Hướng dẫn giải nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. nên đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. ta có x=−1/3 là...

Rate this post

Bài 1.47 trang 24 sách bài tập giải tích 12

Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau:

Hướng dẫn giải

nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

nên đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

ta có x=1/3 là tiệm cận đứng

Có thể bạn quan tâm