Hướng dẫn giải bài 1.40 trang 21 sách bài tập giải tích 12

Ngày 16/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 1.40 trang 21 sách bài tập giải tích 12 Hãy tìm tam giác vuông có diện tích lớn nhất nếu tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số a (a > 0). Hướng dẫn giải Khi đó, cạnh huyền BC = a – x , cạnh góc vuông kia là: Diện tích tam giác ABC là: Bảng biến...

Rate this post

Bài 1.40 trang 21 sách bài tập giải tích 12

Hãy tìm tam giác vuông có diện tích lớn nhất nếu tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số a (a > 0).

Hướng dẫn giải

Khi đó, cạnh huyền BC = a – x , cạnh góc vuông kia là:

Diện tích tam giác ABC là:

Bảng biến thiên:

Có thể bạn quan tâm