Hướng dẫn giải bài 1.33 trang 22 sách bài tập hình học 12.

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 1.33 trang 22 sách bài tập hình học 12. Cho tứ diện đều ABCD. Gọi (H) là hình bát diện đều có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tứ diện đều đó. Tính tỉ số . Hướng dẫn giải: Gọi cạnh của tứ diện đều ABCD là a thì cạnh của hình bát diện đều (H) là . Khi...

Rate this post

Bài 1.33 trang 22 sách bài tập hình học 12.

Cho tứ diện đều ABCD. Gọi (H) là hình bát diện đều có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tứ diện đều đó. Tính tỉ số frac{V_{(H)}}{V_{ABCD}} .

Hướng dẫn giải:

Gọi cạnh của tứ diện đều ABCD là a thì cạnh của hình bát diện đều (H) là frac{a }{2} . Khi đó :

Có thể bạn quan tâm