Hướng dẫn giải bài 1.31 trang 22 sách bài tập hình học 12.

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 1.31 trang 22 sách bài tập hình học 12. Tính thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng h, đáy là ngũ giác đều nội tiếp trong một đường tròn bán kính r. Hướng dẫn giải: Chia đáy của hình lăng trụ đã cho thành năm tam giác cân có chung đỉnh O là tâm đường tròn ngoại...

Rate this post

Bài 1.31 trang 22 sách bài tập hình học 12.

Tính thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng h, đáy là ngũ giác đều nội tiếp trong một đường tròn bán kính r.

Hướng dẫn giải:

Chia đáy của hình lăng trụ đã cho thành năm tam giác cân có chung đỉnh O là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy. Khi đó diện tích đáy bằng frac{5 }{2 }r^{2}sin72^{0} .Do đó thể tích lăng trụ đó bằng frac{5 }{2 }hr^{2}sin72^{0} .

Có thể bạn quan tâm