Hướng dẫn chữa bài 6.43 – Sách bài tập Đại số 10

Ngày 30/12 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 6.43 6.43 Đáp số a) Có; b) Có; c) Có; d) Không, vì -1,2 < -1; e) Không, vì 1.3 > 1; g) Không, vì -2 < -1. Share Tweet Email Related

Rate this post

Hướng dẫn chữa bài 6.43

6.43

Đáp số

a) Có;

b) Có;

c) Có;

d) Không, vì -1,2 < -1;

e) Không, vì 1.3 > 1;

g) Không, vì -2 < -1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm