Hướng dẫn chữa bài 6.28 – Sách bài tập Đại số 10

Ngày 28/12 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 6.28 6.28 Cách 1. Ta có sinα > 0 nên Vậy đáp án là D. Share Tweet Email Related

Rate this post

Hướng dẫn chữa bài 6.28

6.28

Cách 1.

Ta có sinα > 0 nên

Hướng dẫn chữa bài 6.28

Vậy đáp án là D.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm