Hướng dẫn chữa bài 3 – Sách bài tập Đại số 10

Ngày 08/10 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3 3 Cần có Δ = . Xét ⇒ k/5 – Share Tweet Email Related

Rate this post

Hướng dẫn chữa bài 3

3

Cần có Δ = k^2 - 20 > 0 .

Xét x_1 - x_2 = (x_1 + x_2) - 2x_2 = 1 ⇒ k/5 – 2x_2 =1

Hướng dẫn chữa bài 3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm