Hướng dẫn chữa bài 3.21 – Sách bài tập Đại số lớp 10

Ngày 15/12 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3.21 3.21 Thay x = 0 và x = 2 vào phương trình ta thấy hai vế đều cho giá trị là 3. Vậy đáp án là C. Share Tweet Email Related

Rate this post

Hướng dẫn chữa bài 3.21

3.21

Thay x = 0 và x = 2 vào phương trình ta thấy hai vế đều cho giá trị là 3. Vậy đáp án là C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm