Hướng dẫn chữa bài 2.58 – Sách bài tập Hình học lớp 10

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.58 2.58 a) Áp dụng định lí hàm số côsin trong tam giác OBE ta được : ⇒ Share Tweet Email Related

Rate this post

Hướng dẫn chữa bài 2.58

2.58

a) Áp dụng định lí hàm số côsin trong tam giác OBE ta được :

OE^2 = OB^2 + BE^2 - 2OB.BE. cosOBE

Hướng dẫn chữa bài 2.58

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm