Hướng dẫn chữa bài 2.30 – Sách bài tập Hình học lớp 10

Ngày 22/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.30 2.30 Ta có c = 6 là cạnh lớn nhất của tam giác. Do đó là góc lớn nhất. Muốn tính đường cao ứng với cạnh lớn nhất ta dùng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác và từ đó suy ra đường cao tương ứng. Share Tweet Email Related

Rate this post

Hướng dẫn chữa bài 2.30

2.30

Ta có c = 6 là cạnh lớn nhất của tam giác. Do đó widehat{C} là góc lớn nhất.

Hướng dẫn chữa bài 2.30

Muốn tính đường cao ứng với cạnh lớn nhất ta dùng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác và từ đó suy ra đường cao tương ứng.

Hướng dẫn chữa bài 2.30

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm