Hình tam giác – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Ngày 13/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Hình tam giác sách giáo khoa toán lớp 5 1. Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác đưới đây: >> Xem đáp án tại đây. 2. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây: >> Xem đáp án tại đây. 3. So sánh diện tích...

Rate this post

Hình tam giác sách giáo khoa toán lớp 5

1. Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác đưới đây:

>> Xem đáp án tại đây.

2. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

>> Xem đáp án tại đây.

3. So sánh diện tích của:

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH.

b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC.

c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC.

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Diện tích hình tam giác tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm