Giải vở bài tập Toán 4, Bài 95: Luyện tập

Ngày 13/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

4. Cho hình tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình Bài giải Diện tích hình chữ nhật là: S = AD x DC = 4 x 3 = 12 (cm2) Diện tích hình bình hành là: s = BC X FG = 4 x 3 = 12 (cm2) (vì BC = AD, ABCD là hình chữ nhật) Diện tích hình () là: S(H) =...

Rate this post

4. Cho hình h tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình h

Bài giải

hinh 95b

Diện tích hình chữ nhật là:

S = AD x DC = 4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình bình hành là:

s = BC X FG = 4 x 3 = 12 (cm2)

(vì BC = AD, ABCD là hình chữ nhật)

Diện tích hình (h) là:

S(H) = S(ABCD) + S(BEFC) = 12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

Có thể bạn quan tâm