Giải vở bài tập Toán 4, Bài 166: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

| Tin mới | Tag:
Rate this post

3. >,<, =

3m2 6dm2 > 36dm2
2dm2 8cm2 = 208cm2

5dm2 99cm2 < 6dm2
24m2 = 240 000cm2

4. Một người trồng chè và cà phê trên một khu đất hình vuông có cạnh là 3km. Diện tích trồng cà phê gấp đôi diện tích trồng chè. Tính diện tích trồng chè và diện tích trồng cà phê.

Tóm tắt

bai 166b

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

2 + 1 = 3 (phần)

Diện tích khu đất là:

3 x 3 = 9 (km2)

Diện tích trồng cà phê là:

8 : 3 x 2 = 6 (km2)

Diện tích trồng chè là:

6 : 2 = 3 (km2)

Đáp số: Trồng cà phê 6km2
Trồng chè 3km2

Bình luận
0

Bình luận