Giải vở bài tập Toán 4, Bài 161: Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

1. Tính: 2. Tìm x 3. Tính 4. Một tờ giấy hình vuông có cạnh m. a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy vuông đó. b) Bạn An cắt tờ giấy hình vuông đó thành các ô vuông, mỗi ô vuông có cạnh m thì cắt được tất cả bao nhiêu hình vuông ? c) Một tờ giấy hình chữ nhật có cùng...

5 (100%) 1 vote
1. Tính:

bai 161a

2. Tìm x

bai 161b
3. Tính

bai 161c

4. Một tờ giấy hình vuông có cạnh bai 159a m.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy hình vuông đó thành các ô vuông, mỗi ô vuông có cạnh bai 161e m thì cắt được tất cả bao nhiêu hình vuông ?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó và có chiều dài bai 161f m. Tìm chiều rộng hình chữ nhật.

Bài giải

a) Chu vi hình vuông là:

h1
Diện tích hình vuông là:

h2

b) Diện tích mỗi ô vuông là:

h3
Số hình vuông nhỏ là:

h4

c) Chiều rộng hình chữ nhật là:

h5

Đáp số: Chu vi hình vuông h6 m

Số hình vuông nhỏ: 25 hình

Chiều rộng hình chữ nhật h7 m

Có thể bạn quan tâm