Giải vở bài tập Toán 4, Bài 143: Luyện tập

| Tin mới | Tag:
Rate this post
1. Tỉ số của hai số là h1 Hiệu của hai số đó là 15. Tìm hai số đó.

Tóm tắt

h2

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

7 – 4 = 3 (phần)

Số bé là:

15 : 3 x 4 =20

Số lớn là:

20 + 15 = 35

Đáp số: Số bé là 20

Số lớn là 35

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bình luận
0

Bình luận