Giải vở bài tập Toán 4, Bài 143: Luyện tập

Ngày 18/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

1. Tỉ số của hai số là Hiệu của hai số đó là 15. Tìm hai số đó. Tóm tắt Bài giải Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau: 7 - 4 = 3 (phần) Số bé là: 15 : 3 x 4 =20 Số lớn là: 20 + 15 = 35 Đáp số: Số bé là 20 Số lớn là 35 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Rate this post
1. Tỉ số của hai số là h1 Hiệu của hai số đó là 15. Tìm hai số đó.

Tóm tắt

h2

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

7 – 4 = 3 (phần)

Số bé là:

15 : 3 x 4 =20

Số lớn là:

20 + 15 = 35

Đáp số: Số bé là 20

Số lớn là 35

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Có thể bạn quan tâm