Giải vở bài tập Toán 4, Bài 139: Luyện tập

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

3. Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó. Tóm tắt Ta có sơ đồ: Bài giải Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần) Tổng của chiều dài, chiều rộng là: 630 : 2 = 315 (m) Chiều rộng là: 315 : 5 x 2 = 126...

Rate this post

3. Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Tóm tắt

Ta có sơ đồ:

h3

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)

Tổng của chiều dài, chiều rộng là:

630 : 2 = 315 (m)

Chiều rộng là:

315 : 5 x 2 = 126 (m)

Chiều dài là:

315 – 126 = 189 (m)

Đáp số: Chiều dài 189m

Chiều rộng 126m

Có thể bạn quan tâm