Giải vở bài tập Toán 4, Bài 124: Luyện tập

Rate this post
1. Tính rồi so sánh kết quả của bai 124a:

bai 124b

2. Tính bằng hai cách:

bai 124c
bai 124d
3. Tính bai 124e bằng hai cách:

bai 124f
4. Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng bai 124g m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích tấm kính đó.

Tóm tắt

bai 124i

Bài giải

Chiều dài tấm kính hình chữ nhật là:

bai 124k
Diện tích tấm kính hình chữ nhật là:

bai 124m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top