Giải vở bài tập Toán 4, Bài 110: Luyện tập

Ngày 10/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

1. So sánh hai phân số: 2. So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau: 3. So sánh hai phân số có cùng tử số (theo mẫu): * Nhớ lại: Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. 4. Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: 5....

Rate this post
1. So sánh hai phân số:

bai 110a
2. So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

bai 110b

3. So sánh hai phân số có cùng tử số (theo mẫu):

* Nhớ lại: Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

bai 110c
4. Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

bai 110d

5. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

bai 110e

Có thể bạn quan tâm