Giải vở bài tập Toán 4, Bài 106: Luyện tập chung

Ngày 09/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

1. Rút gọn các phân số: 2. Quy đồng mẫu số các phân số: 3. Khoanh vào trước câu trả lời đúng: Phân số chỉ phần tô đậm của hình trên là:

Rate this post
1. Rút gọn các phân số:

bai 106a

2. Quy đồng mẫu số các phân số:

bai 106b

3. Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

bai 106c

Phân số chỉ phần tô đậm của hình trên là:

bai 106d

bai 106e

Có thể bạn quan tâm