Giải vở bài tập Toán 4, Bài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Ngày 10/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

1. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu): 2. Viết tiếp vào chỗ chấm: Quy đồng mẫu số các phân số với MSC là 24

Rate this post
1. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

bai 104a
bai 104b

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Quy đồng mẫu số các phân số bai 104c với MSC là 24

bai 104d

Có thể bạn quan tâm