Giải toán 3 bài: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 – trang 155 sgk

Rate this post

Câu 2: Trang 155 – sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 18257 + 64439 b) 35046 + 26734

52819 + 6546 2475 + 6820

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top