Giải toán 3 bài: Luyện tập – trang 132 sgk

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Câu 3: Trang 133 – sgk toán lớp 3

Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một đồ vật nào?

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua những đồ vật nào?

Bình luận
0

Bình luận