Giải bài tập môn Toán lớp 4, tập 2 bài 87

Rate this post
1. Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các số chia hết cho 9 là: 999 ; 234 ; 2565.

2. Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22050 ; 3741113 các số không chia hết cho 9 là: 69 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 3741113.

3. Viết vào chỗ chấm các số thích hợp chia hết cho 9 và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 63 ; 72 ; 81 ; 90 ; 99 ; 108 ; 117.

4. Viết vào ô trống chữ số thích hợp để được số chia hết cho 9:

bai 87

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top