Giải bài : Luyện tập – sgk Toán 5 trang 172

Ngày 08/10 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Câu 2: Trang 172 sgk toán lớp 5 Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m. a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang. b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của...

Rate this post

Câu 2: Trang 172 sgk toán lớp 5

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Có thể bạn quan tâm