Giải bài Luyện tập chung – sgk Toán 4 trang 138

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Câu 5: Trang 138 sgk toán lớp 4 Một cửa hàng có 50kg. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán (frac{3}{8}) số đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kilogam đường?

Rate this post

Câu 5: Trang 138 sgk toán lớp 4

Một cửa hàng có 50kg. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán (frac{3}{8}) số đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kilogam đường?

Có thể bạn quan tâm