Giải bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu – sgk Vật lí 9 trang 142-143

| Tin mới | Tag:
4.8 (96.36%) 11 votes

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 143 Sgk Vật lí lớp 9

Thí nghiệm 1

Chắn hai cửa sổ bằng hai tấm lọc màu bất kì, lấy trong bộ các tấm lọc màu đỏ, vàng, lục và lam. Chắn cửa sổ còn lại bằng tấm chắn sáng. Đặt màn ảnh vào chỗ hai chùm sáng màu giao nhau và nhận xét về màu mà ta thu được trên màn ảnh

+ Em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau ? Kết quả, em đã thu được ánh sáng màu nào ?

+ Có khi nào em thu được “ánh sáng màu đen” sau khi trộn không ?

Bình luận
0

Bình luận