Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 7

| Tin mới | Tag:
3.5 (70%) 2 votes

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

1. Nối hình với số cho phù hợp:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

2. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm (…):

8 ………. 9 4 ………. 2 + 2

7 ………. 6 3 + 1 ………. 3

3. Nối với số thích hợp:

4. Viết số: 10; 3; 6; 5; 8 theo thứ tự từ lớn đến bé

5. Viết phép tính thích hợp:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

Xem thêm Đáp án đề số 7 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận