Đề kiểm tra 15 phút – Bài thu thập các số liệu thống kê, tần số, bảng tần số – Toán lớp 7 – Đề số 6

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Một cửa hàng phát hành sách thống kê lại số lượt khách hàng đến mua hàng theo từng tháng trong năm 2011 được ghi lại như sau: a) Dấu hiệu ở đây là gì? Loading... b) Số các giá trị là bao nhiêu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? c) Lập bảng “tần số”. Giải: a) Dấu hiệu...

Rate this post

Một cửa hàng phát hành sách thống kê lại số lượt khách hàng đến mua hàng theo từng tháng trong năm 2011 được ghi lại như sau:

Đề kiểm tra 15 phút toán 7 bảng thống kê

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

Loading…

b) Số các giá trị là bao nhiêu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?

c) Lập bảng “tần số”.

Giải:

a) Dấu hiệu là: Số lượng khách đến mua hàng trong từng tháng trong năm 2011.

b) Số các giá trị là: 12. Có 6 giá trị khác nhau.

c) Bảng tần số:

Đề kiểm tra 15 phút toán 7 bảng thống kê

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm