Đề kiểm tra 15 phút – Bài 3. Đơn thức – Toán lớp 7 tập 2 – Đề số 4

Ngày 21/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

1. Thực hiện phép tính và tìm bậc của đơn thức ở kết quả. 2. Viết đơn thức dưới dạng một lập phương của đơn thức khác: Loading... 3. Tính giá trị của đơn thức: Giải: 1. a) Bậc của P là: 4 + 4 + 5 = 13. Bậc của Q là: 4 + 4 = 8. 2. Chú ý: Dù rằng: [2(-a)3b2]3 =...

Rate this post

1. Thực hiện phép tính và tìm bậc của đơn thức ở kết quả.

2. Viết đơn thức dưới dạng một lập phương của đơn thức khác:

Loading…

3. Tính giá trị của đơn thức:

Giải:

1. a)

Bậc của P là: 4 + 4 + 5 = 13.

Bậc của Q là: 4 + 4 = 8.

2.

Chú ý:

Dù rằng:

[2(-a)3b2]3 = -8aV; [2.(-a)3.(-b)2]3 = -9a9b4, v.v…

Nhưng ta coi: (-2)^{3} = -8 và không xét các trường hợp vừa nêu. Vậy:

(Xem đề số 1).

3. a) Thay a = 4; b = 1/4 ; c = -3 vào biểu thức A, ta đươc:

b) Ta có:

Thay a = -1; b = 2 vào biểu thức B, ta được:

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Bài 3. Đơn thức – Toán lớp 7 tập 2 – Đề số 5 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm